2016

2016

Skrevet av Bent Sigmund Olsen Fredag 08/03/2019 - 22:04

Sogeskrift i PDF format.

11/14/2016

Styret i Tysnes Sogelag har bestemt at frå no og frametter vil laget gjera eldre sogeskrift tilgjengeleg på nettsida i PDF format. Du finn peikaren heilt til høgre her på denne sida eller klikk her.

Stikkord