Sogeskrift i PDF format.

Skrevet av Kaare Myrvold … Mandag 14/11/2016 - 23:34

Styret i Tysnes Sogelag har bestemt at frå no og frametter vil laget gjera eldre sogeskrift tilgjengeleg på nettsida i PDF format. Du finn peikaren heilt til høgre her på denne sida eller klikk her.

Nyhet