Auke i besøkstalet for nettsida!

Skrevet av Kaare Myrvold … Tirsdag 27/01/2015 - 18:19

I fjor var det 1439 unike besøk på nettsida vår. For 2013 var talet 1117. Det er ein auke på 28%. 

Nyhet