Kulturminne på Tysnes.

Skrevet av Kaare Myrvold … Torsdag 10/03/2016 - 22:01

Kulturminneplan for Tysnes kommune skal utformast. Dette arbeidet skal Tysnes sogelag ta del i. Ein lekk i dette arbeidet vert møte i ulike bygdelag.

For austsida av Tysnes vil me skipa til eit samrådingsmøte tysdag 22. mars kl. 17.00 på Onarheim skule, biblioteket. Vel møtt!

Stikkord
Sted