Nytt frå styret.

Skrevet av Kaare Myrvold … Lørdag 07/02/2015 - 18:19

Styret i Tysnes sogelag har hatt sitt fyrste styremøte i 2015 og har planlagt diverse aktivitetar for inneverande år. Her finn du mellom anna informasjon om Hordaland Sogelag sin studietur til Hebridane. Skrivet frå leiar Mikal Heldal finn du her. 

Person