You are here

Bergensbanen

Bygginga av Bergensbana i Sundagsakademiet

Arrangement: 
Stikkord: 

Tron Bach i Sundagsakademiet

Mange tysnesingar gjekk glipp av eit storveges og interessant føredrag då Tron Bach snakka om og viste unike bilete frå bygginga av Bergensbanen. På sundag var det berre 25 frammøtte, men dei fekk i alle høve valuta for oppmøte, og fekk høyra og sjå ei detaljert og innhaldsrik soge om planane og realiseringa av eit av Noregs største sambandsprosjekt gjennom tidene.

Arrangement: 
Stikkord: 
Subscribe to RSS - Bergensbanen