Årsmøte 2015.

Skrevet av Kaare Myrvold … Mandag 02/03/2015 - 18:25


 

Professor ved UIB Jon Askeland fortalde soga om Vestmannalaget som han no er leiar for. Det var det fyrste mållaget som vart skipa i Norge i 1868. Gildt å møta tidlegare sambygdingar også fortalde Askeland.

Åsta Hansen kasserar i sogelaget gjennomgår rekneskap og budsjett. Heit til høgre i bilete. Marit Frøyseth Sæløen som vart valt til nytt styremedlem i sogelaget.

Hildegunn Knudsen mottok blomegåve som takk for innsatsen i sogelagsstyret.

Nyhet
Stikkord