Skulebiletet frå Reksteren 1931

Skulebilete Reksteren 1931Her kjem ei retting av skulebilete frå Reksteren 1931. Bilete er trykt i sogelaget sin kalendar for 2006. Då det er ganske mange namnefeil der har sogelaget bestemt at det skulle gjerast ei retting av namna, og at bilete med rette namn skal leggjast ut på sogelaget si nettside. Stort bilete finn du her.

1.Rekkje frå venstre: Louvise Vernøy – Andrea Hope (Norbø) – Anna Hope (Tangen)

Klara Årebrot – Olav Årebrot – Trygve Årebrot- Vermund Hope (Høgestølen) – Olav Hope (Tangen).

2. Rekkje frå venstre: Martha Gjelland – Hildur Hope (Tangen) – Ellen Legland – Hanna Hope (Tangen) – Anny Vernøy – Ingrid Hjelland – Signe Hjelland – Johannes Holm – Sverre O. Hjelland – Oskar Drange (Rafto)

3. Rekkje frå venstre: Ester Hope (Utlebakkjen) – Gurine Glesnes – Kristi Hjelland – Aslaug Hope (Utlebakkjen) – Anna Glesnes – Agnes Hope - Marie Instøy – Elna Bruntveit – Anna Olina Bruntveit – Ruth Hope (Nygård) – Trygve Hope (Snaredalen) – Mikal Enes – Erling Hope (Snaredalen) – Hans Hope .

4. Rekkje frå venstre: Leif Hjelland – Odvin Bruntveit – Vermund Hjelland – Lilli Hope (Nygård) – Erna Hope (Snaredalen) – Hildebjørg Legland - Agnes Hope (Tangen) – Alfred Hope (Høgestølen)- Arne Hope (Norbø)- Martin Bruntveit – Ingolf Hope (Tangen) - Hans Hope (Tangen) – Edvin O. Hjelland.

5. Rekkje frå venstre: John Bruntveit – Bjarne Hope (Tangen) – Bjarne Hope (Neset) – Johannes Hope (Norbø) – Martin Enes - Sverre Hjelland – William Hope (Tangen) – Trygve Hope (Nygård) – Sigurd Vernøy – Olav Skår.

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.