Kulturprisen til Olav Skjellevik.

For alle som har arbeidd i det lokalhistoriske miljøet i Tysnes har Olav vore ein sentral og aktiv person. For dei fleste tysnesingar er du m.a. kjend som lokalhistorikar, kåsør og turleiar, nemnde ordførar Kjetil Hestad innleiingsvis då han delte ut kulturprisen underkommunestyret si avslutningfør jul.
Ordføraren kom vidare innpå at Skjellevik har ein livslang bakgrunn frå skuleverket, der han har vore både lærar og rektor med bustad i Sandnes.Etter at han vart pensjonist har han budd mykje på Tysnes i barndomstraktene sine i Flakkavågen.
 

 

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.