Attval på Årsmøte

 

Sigrid Kaale frå Kvam Soge- og Kulturminnelag.

Årsmøte vart avvikla på Tysnes Skule sundag 11. mars. Sigrid Kaale frå Kvam Soge- og Kulturminnelag var gjesteforelesar og før framsyning av filmen "På løypestreng over Fykse", fortalde ho om filmen som mannen hennar laga for NRK i 1976. Filmen er blitt eit viktig kulturminne som syner innhaustingsteknikk med bruk av løypestreng på dei brattlendte gardane på Fykse. Mikal vart attvalt som leiar. Nytt styremedlem vart Åsta Hansen som har fungert for kasserer siste året.  24 medlemmer møtte og etter årsmøte vart det på tradisjonelt vis ein god prat attåt mat og kaffi ved borda. Årsmeldinga finn du her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.