Årsmøte i Sogelaget

Påtroppande leiar Mikal Heldal saman med Jan Økland og Marianna Heggland Brungot

No synest eg det er på tide å levera stafettpinnen vidare, sa avtroppande leiar i Tysnes Sogelag Jan Økland på årsmøte som vart avvikla på Tysnes Skule sist sundag. Eg takkar for godt samarbeid med styret  dei 6 åra eg har vore leiar. Det har vore nokre interessante år med mange og utfordrande oppgåver.

Mikal Heldal vart valt til ny leiar. Han opplyste at aktiviteten i sogelaget framleis vil vera stor. Eit medlemstal på  snart 230 forpliktar,  og me har mykje på programmet også i år. Sogelaget vil delta med eige arrangement på Kulturminnedagen under Kystsogevekene i september. Tema i år er bortgøymte kulturskattar, og vårt arrangement vil me kalla ” Ballastrøyser frå tida med skottehandel”. Til dette arrangementet er planen å trekkja vekslar på resurspersonar frå Universitetet i Bergen og Sjøfartsmuseet, opplyste han.  Turar til kulturhistoriske stader vert det også fram på vårparten, og så skal me sjølvsagt vera synlege der tysnesingane ferdast i hopetal med eigen flott stand på mellom anna på Tysnesfest. Årets sogeskrift vert eit temahefte om dei gamle grendaskulane på Tysnes, og me har ei utfordrande oppgåve å koma i kontakt med elevar frå desse skulane. Mykje stoff har me samla, men me manglar spesielt frå gamleskulen på Gjerstad. Kontakta oss de som har noko å fortelja, var oppmodinga frå den nye leiaren.

Om Tysnes Sogelag

Tysnes Sogelag har til føremål å fremma interesse og kunnskap om lokalhistorie. For å ta vare på det historiske tilfanget, vil Tysnes Sogelag samarbeida med Lokalhistorisk arkiv i Tysnes. Tysnes Sogelag skal, så sant det let seg gjera, årleg gje ut eit tidsskrift med eit innhald som er, eller kan verta, av lokalhistorisk verdi.

Tysnes Sogelag er medlemslag i Hordaland Sogelag

Viktige lenkjer.
Riksantikvaren kulturminnesøk

Krigsminne på Rekstern
 

Våpen utrustninga på kystforta på Rekstern
 

Turar og arrangement i 2018.

Årsmøte sundag 18. mars kl. 15
i Tysnes Bedehus.

Sogesodd.

 

 

Nettbutikk

OBS! Sogeskrift for 2008 og 2009 er utseld. Tysnes Sogelag har oppretta nettbutikk og no kan du kjøpa bøker  på nett. Med tida vil me utvida tilbodet slik at du også kan kjøpa andre publikasjonar. Det er enkelt å kjøpa på nett. Du klikkar på Nettbutikk øvst på sida så kjem du direkte inn i netthandelmodulen.Les mer.